Energooszczędne cegły, obrazek 1

Energooszczędne materiały budowlane

Obecnie jednym z najczęściej stosowanych w budownictwie energooszczędnym materiałów ściennych są cegły szczelinowe (pustaki), które, jak sama nazwa wskazuje, są szczególną kategorią ceglanych wyrobów budowlanych wyróżniających się obecnością wewnętrznych pustek (szczelin, wnęk, otworów) w korpusie każdego wyrobu. Jednocześnie oznaczone pustki mogą mieć różną konfigurację – współczesny przemysł produkuje cegły z otworami prostokątnymi, kwadratowymi, okrągłymi lub owalnymi, a także orientację przestrzenną – cegłę wykonuje się albo z pustkami poziomymi, albo pionowymi. Ponadto, procentowy udział objętości pustek wewnętrznych w stosunku do całkowitej objętości produktu jest różny – na rynku istnieje szereg produktów o współczynniku pustek mierzonym w zakresie od 13 do 50%.

Struktura drążona znacznie poprawia pojemność cieplną i przewodność cieplną pustaków w porównaniu z cegłami tradycyjnymi (pełnymi). Jako materiał ścienny pustaki charakteryzują się doskonałą zdolnością do zatrzymywania ciepła, co z kolei prowadzi do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie wznoszonych za ich pomocą budynków – jest to główny powód, dla którego zaliczane są do energooszczędnych materiałów budowlanych. Taka struktura obniża jednak właściwości wytrzymałościowe materiału. Dlatego pustaki stosuje się tylko do budowy lekkich ścian zewnętrznych, wewnętrznych stropów nienośnych, wypełniania szkieletów monolitycznych i tworzenia innych nieobciążonych konstrukcji budowlanych.

Przyjrzyjmy się bliżej głównym cechom jakościowym tego materiału budowlanego. Podstawowe znaczenie mają wymiary liniowe produktów. Klasyczny rozmiar pustaków podaje stosunek 25,0×12,0×6,5 cm; takie cegły nazywamy pojedynczymi. Istnieją również cegły o nieco większych wymiarach (wysokość) 25,0×12,0×8,8/13,8 cm, które nazywane są cegłami pojedynczymi i podwójnymi. Takie parametry są szczególnie przydatne w pracach budowlanych, ponieważ jeden metr muru z wymienionych cegieł może zawierać całą liczbę dokładnie 4 szt. na metr bieżący. – Cegły pojedyncze, półtorakrotne lub podwójne (długość cegły jest wielokrotnością 1 m). Ponadto dostępne są również pustaki o znacznie większych wymiarach – tzw. kamienie budowlane.

Określmy masę produktu: pojedyncza cegła danej marki (modelu, modyfikacji) omawianej kategorii waży 2,2-3,4 kg. Następnym elementem jest gęstość – stosunek masy produktu do jego objętości; w zależności od surowca użytego do produkcji (rodzaj gliny, zanieczyszczenia itp.) oraz technologii produkcji, gęstość obecnie produkowanych pustaków może wynosić od 850 do 1700 kg/m³. Oprócz rozmiaru, wagi i gęstości, ważną cechą materiału jest jego wytrzymałość, czyli miara zdolności do wytrzymania obciążeń zewnętrznych i naprężeń wewnętrznych bez deformacji (pęknięcia). W przemyśle budowlanym wartość liczbowa wytrzymałości materiału (maksymalne dopuszczalne obciążenie na centymetr kwadratowy, wyrażone w kgf/cm²) jest używana do reprezentowania klasy produktu; stosuje się następujące nazewnictwo: M (klasa) P (wartość liczbowa wytrzymałości). Wyróżnia się cegły szczelinowe M100, M125, M150 i M175.

Do rozważenia pozostaje przewodność cieplna i mrozoodporność cegieł. Przewodność cieplna to miara zdolności materiału do przewodzenia ciepła wewnątrz muru; wymiar to W/m°C. Typowe wartości współczynnika przewodności cieplnej pustaków wynoszą od 0,20 do 0,55 W/m°C (im niższa wartość, tym lepsze zatrzymywanie ciepła przez mur). Mrozoodporność to zdolność produktu do wytrzymania określonej liczby cykli zamrażania i rozmrażania bez deformacji; jest mierzona w cyklach. Dziś za dobrej jakości uważa się pustaki, które wytrzymują 35-50 takich cykli bez uszkodzeń.

Jeśli poszukują Państwo rzetelnych wykonawców tynków dekoracyjnych – zapraszamy do współpracy! Mamy 8 lat doświadczenia, portfolio i profesjonalne podejście.

Tynki dekoracyjne na zamówienie już mogą być u Państwa w domu +48 697 068 787

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *