Tradycyjnie PERGAMENA był błoną wykonaną z niegarbowanych skór zwierzęcych i kolagenu. MULTIDECOR SKIN oferuje tą samą nieprzezroczystą teksturę z lekko marszczonym splotem, aby ozdobić ściany ożywczym efektem materiałowym w połączeniu z wybranym kolorem.

MULTIDECOR SKIN EFFETTO PERGAMENA

Nałożyć nie rozcieńczoną MULTIDECOR SKIN pędzlem na fragment o wielkości około 80 x 80 cm. Na świeżo nałożony materiał położyć wcześniej zmięty arkusz folii polietylenowej (art. A12), następnie przydusić i lekko przesunąć arkusz dłonią. Kontynuować obróbkę w ten sam sposób, rozmieszczając kilka arkuszy folii obok siebie nierównomiernie do całkowitego pokrycia powierzchni.

Aby uniknąć tworzenia widocznych szwów, zaleca się nierównomierne rozłożenie arkuszy wachlarzem, a nie w szachownicę. Arkusze nie powinny być usuwane zbyt wcześnie, aby nie usunąć materiału ze ściany, ale także nie należy czekać zbyt długo, aby nie przykleiły się zbyt mocno. Idealny przedział czasowy waha się od 30 minut do 1 godziny w zależności od temperatury. Po całkowitym wyschnięciu można powtórzyć proces, aby wzmocnić efekt.
Zużycie: 3–4 m²/l

Nuovi trend di mercato Colore e Decorazione OK 17 03 2023 1.pdf image 379
MULTIDECOR SKIN EFFETTO PERGAMENA

Jak to osiągnąć
CRILUX + ULTRASATEN OPACO + MULTIDECOR SKIN

Narzędzia
Grunt CRILUX: wałek lub pędzel
Podkład ULTRASATEN OPACO: wałek lub pędzel
Farba dekoracyjna MULTIDECOR SKIN: pędzel + plastikowe arkusze (art. A12)

Wydajność
CRILUX: 20-60 m2/L
ULTRASATEN: 9-11 m2/L dwie warstwy
MULTIDECOR SKIN: 3-4 m2/L jedna/dwie warstwy

Rozcieńczenie
CRILUX: 1:3, 1:5, 1:7
ULTRASATEN: 20-25%
MULTIDECOR SKIN: gotowy do użycia

Nuovi trend di mercato Colore e Decorazione OK 17 03 2023 1.pdf image 343
MULTIDECOR SKIN EFFETTO PERGAMENA