CONSOLIDANTE CALCE

Kategoria:

Opis

Przezroczysty grunt wzmacniający – ISOLANTE CONSOLIDANTE

Przeznaczony do prac zewnętrznych i wewnętrznych, dla powierzchni na bazie wapiennej. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami penetrującymi, zapewniającymi wzmacnianie ściany.

ISOLANTE CONSOLIDANTE umożliwia zapewnienie jednorodności chłonności ściany, ułatwiając aplikację końcowego preparatu i redukując jego zużycie. Może być stosowany na podłoża alkaliczne, stare ściany, tynk gipsowy, a także na szorstką, kruszącą się i bardzo stare tynki.

Pojemności: 1- 5 – 20 l
Zużycie: 6 ÷ 8 m²/l jedną warstwą, w zależności od stopnia chłonności podłoża

Zastosowanie
Podłoża alkaliczne, wewnętrzne tynki, tynki gipsowe, tynki pod rust, wewnętrzne lub zewnętrzne stare ściany budynków historycznych lub prestiżowych.

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być dobrze wysuszone i utwardzone: nowy tynk musi być utrzymywany co najmniej przez 30 dni, aby zapewnić pełną karbonatyzację. Dokładnie oczyścić powierzchnię szczotką lub usunąć farbę w celu wyeliminowania możliwych oddzielających się części: przy pracach renowacyjnych konieczne jest usunięcie możliwych infiltracji wody lub przecieków.

Metoda aplikacji
Nałożyć gotowy do użycia izolujący grunt wzmacniający ISOLANTE CONSOLIDANTE pędzlem lub wałkiem. Powtórzyć aplikację w przypadku silnych wykwitów solnych. Odczekać około 12 godzin przed nałożeniem materiałów wykończeniowych.

Wykończenie
Jako materiały wykończeniowe można użyć: PITTURA ALLA CALCE ADIGE-VERONA, MARMORINO NATURALE, INTONACO ANTICO, RASATURA ALLA CALCE OIKOS.

Wskaźniki toksykologiczne
Produkt nie zawiera ciężkich metali takich jak chrom i ołów. Ponadto, nie zawiera toksycznych, aromatycznych, chlorowanych rozpuszczalników. Nie obserwuje się niebezpiecznej dla zdrowia polimeryzacji. Produkt jest substancją nieszkodliwą, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Zaleca się przestrzeganie zwykłych środków ostrożności przy obsłudze farb na bazie wodnej. Do przechowywania i transportu nie przewiduje się podejmowania żadnych specjalnych środków; opakowania, resztki i przypadkowe rozproszenia mogą być usuwane za pomocą inertnych materiałów absorpcyjnych takich jak: piasek, ziemia itp., które również powinny być utylizowane zgodnie z krajowymi lub regionalnymi obowiązującymi przepisami. Transport powinien odbywać się zgodnie z międzynarodowymi umowami.

Informacje o bezpieczeństwie
Produkt nie zawiera ciężkich metali takich jak chrom i ołów. Ponadto, nie zawiera toksycznych, aromatycznych, chlorowanych rozpuszczalników. Nie obserwuje się niebezpiecznej dla zdrowia polimeryzacji. Produkt klasyfikowany jest jako niebezpieczny zgodnie z postanowieniami wspomnianymi w Rozporządzeniu (WE) 1272/2008 (CLP) i jego kolejnych modyfikacjach oraz dostosowaniach. Konsultuj Kartę Bezpieczeństwa dla dodatkowych informacji. Do przechowywania i transportu nie przewiduje się podejmowania żadnych specjalnych środków; opakowania, resztki i przypadkowe rozproszenia mogą być usuwane za pomocą inertnych materiałów absorpcyjnych takich jak: piasek, ziemia itp., które również powinny być utylizowane zgodnie z krajowymi lub regionalnymi obowiązującymi przepisami. Transport powinien odbywać się zgodnie z międzynarodowymi umowami.