ZAMÓW TIEPOLO OIKOS

Barwy inspirowane dziełami Tiepolo, jednego z największych mistrzów włoskiej sztuki dekoracyjnej, uwiecznione w kolekcji specjalnej sygnowanej przez Giulio Cappelliniego. Eleganckie i wyrafinowane tonacje kolorystyczne, idealnie komponujące się w klasycznych i nowoczesnych wnętrzach. Naturalne ściany pokryte wapnem o wyraźnie zaznaczonej teksturze.

Opakowania:
Wydajność: w zależności od wybranego efektu
Rozcieńczanie: w zależności od wybranego efektu

Opis

TIEPOLO

TIEPOLO – to produkt oparty na dojrzałej wapennej masie, gwarantuje doskonałe przyleganie do podłoża i przepuszczalność pary, co sprzyja odparowaniu wewnętrznej wilgoci.

Dzięki zwiększonej zasadowości, TIEPOLO posiada efekt bakteriostatyczny, przeciwdziałając tworzeniu się pleśni i bakterii.

Opakowanie: 1 – 4 – 12 l
Zużycie:

  • Wykończenie TIEPOLO OPACO: 5-8 m²/l w dwóch warstwach w zależności od chłonności ściany;
  • Wykończenie TIEPOLO MATERICO: TIEPOLO GESSATO 1,4 kg/m² + TIEPOLO OPACO 10 m²/l;
  • Wykończenie TIEPOLO AFFRESCO: TIEPOLO GESSATO 1,3 kg/m² + TIEPOLO OPACO 7 m²/l.

OPIS TECHNICZNY TIEPOLO OPACO

Specyfikacja techniczna
TIEPOLO OPACO – to mineralna farba wodno-emulsyjna do użytku wewnętrznego na bazie dojrzałej wapennej masy z gładkim matowym efektem. Jedną z jej głównych cech jest doskonałe przyleganie do podłoża, co gwarantuje przepuszczalność pary, sprzyjając odparowaniu wewnętrznej wilgoci. Dzięki zwiększonej zasadowości, TIEPOLO OPACO posiada efekt bakteriostatyczny, przeciwdziałając tworzeniu się pleśni i bakterii. Materiał tworzy na powierzchniach miękkie cienie, typowe dla wykończeń z „efektem antycznym”, uzyskane dzięki wykorzystaniu materiałów wapiennych. TIEPOLO OPACO jest niepalna, bezpieczna dla człowieka i środowiska.

Zastosowanie
Ściany wewnętrzne

Przygotowanie podłoża
Podłoża powinny być dobrze wysuszone i dojrzałe: nowa tynk musi być utrzymywana przez co najmniej 30 dni w celu zapewnienia pełnej karbonatyzacji. Starannie oczyścić powierzchnię szczotką lub usunąć starą farbę w celu eliminacji możliwych odpadających części; przy pracach renowacyjnych, konieczne jest usunięcie ewentualnych infiltracji lub wycieków wody. Dla idealnego rezultatu zaleca się bezpośrednie nakładanie składu na wapienną tynkaturę lub farbę na bazie wapna, wcześniej umyć i oczyścić powierzchnię. Tylko w przypadku kruszącego się i silnie chłonnego tynku zastosować wzmacniającz, rozwodniony do odpowiedniej konsystencji środek CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS. W pomieszczeniach można zastosować materiał na już pomalowane powierzchnie, po uprzednim sprawdzeniu przyczepności. W przypadku niechłonnych podkładów zaleca się przetworzenie powierzchni papierem ściernym w celu nadania szorstkości i poprawy przyczepności, jeśli tego będzie za mało, opracować ścianę materiałem RASATURA ALLA CALCE by OIKOS.

Metoda nakładania

  • Wykończenie TIEPOLO OPACO: nanoszenie pędzlem. Pierwsza warstwa: rozcieńczyć 20÷25% pitną wodą; druga warstwa: po około 4 godzinach, rozcieńczyć 25÷30% pitną wodą. 
  • Wykończenie TIEPOLO AFFRESCO: wyrównać powierzchnię, nakładając obficie warstwę TIEPOLO GESSATO. Nie czekając na wyschnięcie, tamponować powierzchnię płaską stroną kielni do podniesienia „grzebieni”. Gdy „grzebienie” zaczną wysychać, narzędziem Tampone Millerighe stworzyć na powierzchni niezbyt głębokie rysy. Następnie, wyrównać i wygładzić powierzchnię płaską stroną kielni. Po wyschnięciu, delikatnie zwilżyć powierzchnię opryskiwaczem, następnie pokryć ją materiałem TIEPOLO OPACO odpowiedniego koloru, rozcieńczonym o 15% pitną wodą. TIEPOLO OPACO najpierw nałożyć na syntetyczną gąbkę Spugna Sintetica by Oikos, a następnie zasłonić powierzchnię, nie zostawiając nadmiernie widocznych śladów.
  • Wykończenie TIEPOLO MATERICO: nanieść pędzlem jedną warstwę TIEPOLO GESSATO, rozcieńczonego o 5% wodą, przekładając pociągnięcia. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Gdy materiał zacznie dojrzewać, wygładzić powierzchnię z wysiłkiem płaską stroną szpachelki ze stali nierdzewnej, ugniatając przy tym niektóre obszary, dopóki materiał nie ściemnieje. Gdy materiał całkowicie wyschnie, nałożyć pędzlem jedną warstwę TIEPOLO OPACO odpowiedniego koloru, rozcieńczoną o 100% wodą, stosując przy tym syntetyczną gąbkę do usunięcia śladów po pędzlu.

UWAGA:
Wapno to naturalny materiał o specjalnych właściwościach, nadaje estetyczny efekt i trwałość, które są wysoce zależne od warunków otoczenia oraz cech podłoża.

Informacje o bezpieczeństwie
Produkt nie zawiera ciężkich metali takich jak chrom i ołów. Ponadto, nie zawiera toksycznych, aromatycznych, chlorowanych rozpuszczalników. Nie obserwuje się niebezpiecznej dla zdrowia polimeryzacji. Produkt jest substancją nieszkodliwą, jeśli używany zgodnie z przepisami. Zaleca się przestrzeganie zwykłych środków ostrożności podczas obchodzenia się z farbami na bazie wody. Do przechowywania i transportu nie przewiduje się podejmowania żadnych szczególnych środków; opakowania, resztki i przypadkowe rozproszenia mogą być usuwane za pomocą inertnych materiałów absorpcyjnych, takich jak: piasek, ziemia, itp., które również powinny być przetwarzane zgodnie z krajowymi lub regionalnymi obowiązującymi przepisami. Transport powinien być przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi umowami.* Tekstury i kolory przedstawione na tej stronie mają charakter orientacyjny, dlatego zalecamy wykonanie próbki produktu przed nałożeniem, aby sprawdzić kolor i rzeczywisty efekt.


KARTA KOLORÓW:

Tiepolo kolory 1 Tiepolo kolory 2Tiepolo kolory 3

1. TIEPOLO MATOWY

Właściwości techniczne
TIEPOLO to farba mineralna na bazie wody i sezonowanego ciasta wapiennego. Jedną z głównych cech produktu jest trwałe wiązanie się z podłożem, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności oddychania ściany i wydalaniu wilgoci wewnętrznej. Dzięki wysokiej zasadowości, TIEPOLO MATOWY wykazuje cechy bakteriostatyczne i zapobiega rozwojowi grzybów i kolonii bakterii. Produkt nadaje powierzchniom ciepłe cienie, typowe dla starodawnych obróbek „z efektem starości”, uzyskiwanym przy użyciu produktów na bazie wapna. TIEPOLO jest produktem niepalnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

Zastosowanie
Ściany wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być całkowicie suche i sezonowane. Nowy tynk powinien sezonować co najmniej 30 dni, w celu umożliwienia całkowitej karbonatacji. Starannie wyszczotkować i usunąć stary lakier oraz nieprzylegające resztki produktów. Jeśli wykonywane są prace remontowe, wyeliminować wszelkie przecieki i wycieki. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zaleca się nakładać produkt bezpośrednio na tynk wapienny lub farbę wapienną, po uprzednim starannym wyczyszczeniu i wyszczotkowaniu istniejącej już warstwy. Wyłącznie jeśli jest to bezwzględnie konieczne można zastosować UTRWALACZ WAPIENNY by Oikos (odpowiednio rozcieńczony), w celu wzmocnienia bardzo chłonnych lub kruchych powierzchni. Wewnątrz produkt można nakładać na uprzednio pomalowane powierzchnie (po uprzedniej ocenie adhezji). Farby o niskiej chłonności należy wyszlifować papierem ściernym, dzięki któremu staną się porowate i będą sprzyjały przyleganiu. Jeśli to nie będzie wystarczające, wygładzić ścianę WAPIENNYM PRODUKTEM WYGŁADZAJĄCYM by Oikos.

Sposób nakładania
Wykończenie TIEPOLO MATOWY: nakładać pędzlem. Pierwsza warstwa: rozcieńczyć (20÷25%) wodą pitną. Druga warstwa: po około 4 godzinach, rozcieńczyć (25÷30%) wodą pitną.

Wykończenie TIEPOLO FRESK: nałożyć grubą warstwę produktu TIEPOLO PRĄŻKOWANY aż do starannego wygładzenia ściany. Przy pomocy szpachli natychmiast stworzyć na powierzchni niewielkie grzbiety. Gdy tylko grzbiety zaczną schnąć, przystąpić do tworzenia niezbyt głębokich zadrapań (narzędziem o nazwie packa Millerighe). Następnie spłaszczyć i wygładzić powierzchnię szpachlą. Po wyschnięciu, lekko zwilżyć (natryskowo). Nałożyć TIEPOLO MATOWY (o dowolnym kolorze), rozcieńczony wodą pitną (15%). Produkt TIEPOLO MATOWY należy nakładać syntetyczną gąbką by Oikos, lekko dotykając powierzchnię i unikając pozostawiania nadmiernie widocznych prążków.

Wykończenie TIEPOLO MATERIAŁOWY: pędzlem nałożyć jedną warstwę produktu TIEPOLO PRĄŻKOWANY, rozcieńczonego wodą (5%). Wykonywać ruchy „na krzyż”. Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę (dokładnie w ten sam sposób). W chwili gdy produkt zacznie dojrzewać, mocno wygładzić powierzchnię szpachlą ze stali nierdzewnej, ubijając i wygładzając w niektórych miejscach, aż do ściemnienia produktu. Po całkowitym wyschnięciu, nałożyć jedną warstwę produktu TIEPOLO MATOWY (o dowolnym kolorze), rozcieńczonego wodą pitną (?%). Nakładać pędzlem. Ślady pędzla usuwać przy pomocy syntetycznej gąbki.

2. TIEPOLO SATYNOWY

Właściwości techniczne
TIEPOLO SATYNOWY to akrylowa farba do ścian o niskim wpływie na środowisko oraz efekcie lekko satynowym, samokompensacyjna, odporna na ścieranie. Dzięki swojemu składowi gwarantuje doskonałe pokrycie podłoża już po nałożeniu cienkiej warstwy, wysoką wydajność i odporność na zabrudzenia i alkalia (roztwory amoniaku i sody), alkohole i produkty chemiczne. Jest łatwy do czyszczenia, świetnie nadaje się do miejsc użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, biura, itp. Wysoka jakość produktu została potwierdzona próbami przeprowadzonymi zgodnie z normą UNI 11021:2002 „Produkty i systemy do malowania pomieszczeń, w których przechowywane są środki spożywcze.”

TIEPOLO GESSATO

 

TIEPOLO MATERICO